Teak Sealer

LONG-TERM PROTECTION AGAINST WEATHERING AND GRAYING

LANGDURIGE BESCHERMING TEGEN VERWERING EN VERGRIJZEN

PROTECTION CONTRE DÉCOLORATION ET GRISAILLEMENT

SCHÜTZT LANGANHALTEND GEGEN SILBERGRAUE PATINA

 

Behandeling voor het behoud van de goudbruine kleur. Geschikt voor zowel binnen als buiten en verdiept enigszins de kleur van het hout. Het hout moet regelmatig worden behandeld met een teak sealer om het te beschermen tegen vlekken. Alleen aanbrengen als het geheel droog is. Ref TEAS

 

Instructies:

Zorg ervoor dat het teakhout 100% droog is. Schud en roer de teak sealer minstens 1 minuut voor gebruik. Nieuw teakhout: breng de teak sealer gelijkmatig aan op het meubel met een stofvrije doek, spons of borstel. Grijs teak of met teakolie behandeld teak moet eerst worden gereinigd met teakreiniger. Ga vervolgens verder zoals je zou doen met nieuw teakhout. Breng een tweede laag aan na 30 minuten droogtijd. Voorkom blootstelling van het teakhout aan vocht gedurende de eerste 24 uur. Teak sealer zorgt ervoor dat uw meubels hun natuurlijke kleur behouden. Het is aan te raden om uw meubels minstens één keer per jaar te behandelen met een teak sealer.

Veiligheidsmaatregelen: gevaar • bevat (butanonoxime) • kan een allergische reactie uitlokken • ontvlambare vloeistof en damp • kan dodelijk zijn als het wordt ingeslikt en in de luchtwegen terechtkomt • kan sufheid of duizeligheid veroorzaken • kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling • giftig voor waterleven met langdurige gevolgen • uit de buurt houden van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen • niet roken • handen grondig wassen na gebruik • in geval van brand: gebruik kooldioxide (co2) of een droog chemisch blusmiddel voor het blussen • bewaar op een goed geventileerde plaats • houd de verpakking goed

gesloten • gooi de inhoud/container weg in overeenstemming met de lokale/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Bevat: koolwaterstoffen, c9-c11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclisch, <2% aromatische koolwaterstoffen, C9-12, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische verbindingen, aromaten (2-25%)

Samenstelling: anionische oppervlakte-actieve stoffen > 30%, aromatische koolwaterstoffen > 30%, alifatische koolwaterstoffen 15% - 30%

Poison center – antigifcentrum – centre antipoison –giftzentrale

+32.70.245.245

Teak Sealer

LONG-TERM PROTECTION AGAINST WEATHERING AND GRAYING

LANGDURIGE BESCHERMING TEGEN VERWERING EN VERGRIJZEN

PROTECTION CONTRE DÉCOLORATION ET GRISAILLEMENT

SCHÜTZT LANGANHALTEND GEGEN SILBERGRAUE PATINA

 

Behandeling voor het behoud van de goudbruine kleur. Geschikt voor zowel binnen als buiten en verdiept enigszins de kleur van het hout. Het hout moet regelmatig worden behandeld met een teak sealer om het te beschermen tegen vlekken. Alleen aanbrengen als het geheel droog is. Ref TEAS

 

Instructies:

Zorg ervoor dat het teakhout 100% droog is. Schud en roer de teak sealer minstens 1 minuut voor gebruik. Nieuw teakhout: breng de teak sealer gelijkmatig aan op het meubel met een stofvrije doek, spons of borstel. Grijs teak of met teakolie behandeld teak moet eerst worden gereinigd met teakreiniger. Ga vervolgens verder zoals je zou doen met nieuw teakhout. Breng een tweede laag aan na 30 minuten droogtijd. Voorkom blootstelling van het teakhout aan vocht gedurende de eerste 24 uur. Teak sealer zorgt ervoor dat uw meubels hun natuurlijke kleur behouden. Het is aan te raden om uw meubels minstens één keer per jaar te behandelen met een teak sealer.

Veiligheidsmaatregelen: gevaar • bevat (butanonoxime) • kan een allergische reactie uitlokken • ontvlambare vloeistof en damp • kan dodelijk zijn als het wordt ingeslikt en in de luchtwegen terechtkomt • kan sufheid of duizeligheid veroorzaken • kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling • giftig voor waterleven met langdurige gevolgen • uit de buurt houden van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen • niet roken • handen grondig wassen na gebruik • in geval van brand: gebruik kooldioxide (co2) of een droog chemisch blusmiddel voor het blussen • bewaar op een goed geventileerde plaats • houd de verpakking goed

gesloten • gooi de inhoud/container weg in overeenstemming met de lokale/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Bevat: koolwaterstoffen, c9-c11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclisch, <2% aromatische koolwaterstoffen, C9-12, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische verbindingen, aromaten (2-25%)

Samenstelling: anionische oppervlakte-actieve stoffen > 30%, aromatische koolwaterstoffen > 30%, alifatische koolwaterstoffen 15% - 30%

Poison center – antigifcentrum – centre antipoison –giftzentrale

+32.70.245.245