Roestvrij staal zware reiniger

KRACHTIGE INOX REINIGER

NETTOYANT INOX PUISSANT

KRAFTVOLLER EDELSTAHL REINIGER

Een efficiënte polijstpasta met een sterker zuur. Kleine krasjes kunnen worden behandeld, met name voor roest in de buitenlucht of verontreiniging van buitenaf. Te gebruiken met een zachte doek. Ref: SSHC

Instructies:

Breng het product aan op een katoenen doek. Schrob krachtig op het oppervlak. Als er een zwarte vlek op het doek verschijnt, betekent dit dat het product werkt. Afvegen met een schone en droge doek. Herhaal indien nodig. Als het oppervlak droog is, verwijder dan de resterende zwarte sporen met een vochtige doek (zeepwater). Voor wat extra glans brengt u met een schone en droge doek opnieuw wat poetsmiddel aan. Veiligheidsmaatregelen: waarschuwing • ontvlambare vloeistof en damp • veroorzaakt huidirritatie • kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling • giftig voor waterleven met langdurige gevolgen • uit de buurt houden van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen • niet roken • draag beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gezichtsbescherming • trek verontreinigde kleding uit en was deze voor hergebruik • in geval van brand: gebruik kooldioxide (co2) of een droog chemisch blusmiddel voor het blussen • bewaar op een goed geventileerde plaats • houd de verpakking goed gesloten • gooi de inhoud/container weg in overeenstemming met de lokale/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Bevat: koolwaterstoffen, c9-12, n-alkanen, isoalkanen, cyclische, aromatische stoffen (2-25%)

Klantgebruik: buiten bereik van kinderen houden. Als er medisch advies nodig is, zorg dan dat u de verpakking of het etiket van het product bij de hand hebt.

Samenstelling: aromatische koolwaterstoffen> 30%

Poison center – antigifcentrum – centre antipoison –giftzentrale

+32.70.245.245

Roestvrij staal zware reiniger

KRACHTIGE INOX REINIGER

NETTOYANT INOX PUISSANT

KRAFTVOLLER EDELSTAHL REINIGER

Een efficiënte polijstpasta met een sterker zuur. Kleine krasjes kunnen worden behandeld, met name voor roest in de buitenlucht of verontreiniging van buitenaf. Te gebruiken met een zachte doek. Ref: SSHC

Instructies:

Breng het product aan op een katoenen doek. Schrob krachtig op het oppervlak. Als er een zwarte vlek op het doek verschijnt, betekent dit dat het product werkt. Afvegen met een schone en droge doek. Herhaal indien nodig. Als het oppervlak droog is, verwijder dan de resterende zwarte sporen met een vochtige doek (zeepwater). Voor wat extra glans brengt u met een schone en droge doek opnieuw wat poetsmiddel aan. Veiligheidsmaatregelen: waarschuwing • ontvlambare vloeistof en damp • veroorzaakt huidirritatie • kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling • giftig voor waterleven met langdurige gevolgen • uit de buurt houden van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen • niet roken • draag beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gezichtsbescherming • trek verontreinigde kleding uit en was deze voor hergebruik • in geval van brand: gebruik kooldioxide (co2) of een droog chemisch blusmiddel voor het blussen • bewaar op een goed geventileerde plaats • houd de verpakking goed gesloten • gooi de inhoud/container weg in overeenstemming met de lokale/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Bevat: koolwaterstoffen, c9-12, n-alkanen, isoalkanen, cyclische, aromatische stoffen (2-25%)

Klantgebruik: buiten bereik van kinderen houden. Als er medisch advies nodig is, zorg dan dat u de verpakking of het etiket van het product bij de hand hebt.

Samenstelling: aromatische koolwaterstoffen> 30%

Poison center – antigifcentrum – centre antipoison –giftzentrale

+32.70.245.245

Een efficiënte polijstpasta met een sterker zuur. Kleine krasjes kunnen worden behandeld, met name voor roest in de buitenlucht of verontreiniging van buitenaf. Te gebruiken met een zachte doek. Ref: SSHC